Ehrlich, 1904 yılında izolösini keşfeden ilk bilim insanıdır. Böyle bir bileşiğin olduğunu tahmin ettikten üç yıl sonra bir bileşeni d-izamilamine  indirgeyip d-izovaleraldehit ile strecker reaksiyonu yoluyla bu amino asidi elde edilmiştir.

Kimyasal Yapısı

Structure of Isoleucine

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

IUPAC Adı: (2S,3S)-2-Amino-3-metilpentanoik asit

Sembol: Üç Harfli Kodu – Ile . Tek Harfli Kodu – I

Moleküler Ağırlık (Molar Kütle): 131.17292 g/mol

Formülü: C6H13NO2

Kanonik Formatı: CCC(C)C(C(=O)O)N

İzomerik Formatı: CC[C@H](C)[C@@H](C(=O)O)N

InChIKey (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı): AGPKZVBTJJNPAG-JOOMIXNWDU

CAS Numarası: 73-32-5

MDL Numarası: MFCD00064222

Erime Noktası: 286-288 °C °C

Sudaki Çözünürlüğü: 41.2 g/1 L (20 °C); pKa – 2,36 ; pKb: – 9,60

2D Molfile (Kimyasal Tablo Dosyası): Molfile dosyasını al (Uzantıyı .mol diye kaydediniz.)

3D PDB Dosyası (Kimyasal Yapı Dosyası): PDB dosyasını al (Uzantıyı .pdb diye kaydediniz.)

Diğer İsimleri: (2S,3S)-alfa-Amino-beta-metil-n-valerik asit; eritro-L-İzolösin; 2S,3S-Izolösin

Vücuttaki Rolü

İzolösin temel olarak vücutta dayanıklılığı arttıran ve kas dokusunun iyileşmesine yardımcı olan amino asittir. Özellikle profesyonel atletler ve vücut yapıcılar tarafından tercih edilen ve vücudun enerji seviyesini arttırıp yorucu fiziksel aktivitelerden kurtulmaya yardımcı olan bir amino asittir.

İzolösin bir çok proteinde bulunan temel bir amino asittir. Diğer bir ifadeyle bu amino asit vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için diyet yoluyla yeterli miktarda temin edilmelidir. İzolösin aslında lösinin bir izomeridir ve dallanmış zincirli amino asitler ailesinde yer alan üç amino asitten biridir. Bu üç dallanmış amino asit (izolösin, lösin, valin) vücut proteinlerin yaklaşık %70’inde bulunmaktadır. Bu da bu amino asitlerin insan vücudundaki değerinin neden bu kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Yararları

Bu amino asit farklı hallerde kullanılabilir. Enerji seviyeleri ve kan şekeri düzenlenmelerinin yanında hemoglobin sentezine de katılır. Çalışmalar bu amino asidin sıçanlarda çözelti konsantrasyonlarının %8’ine kadar olan farmakolojik seviyelerde çok düşük toksisiteye sahip olduğunu doğruladı. Ayrıca kas israfının önlenmesine yardımcı olduğu da gözlenmiştir. Bu amino asidin ameliyat yada yaralanma sonrası doku tamirini başlattığı da bilinmektedir. Literatürde raporlanmış önemli bir çalışmada dallanmış zincirli amino asitlerin kas proteini sentezi üzerinde anabolik (yapım) bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu da vücudun kas proteini kaybında kullanılan katkı maddelerinde neden izolösin içerdiğinin bir açıklamasıdır. Bir grup yazar söz konusu olan bu üç amino asidin vücutta anabolik fonksiyonu uyarmak için hayati öneme sahip olduğunu gösteren kanıtlar sunmuşlardır. Bu amino asidin bahsedilmeyen son özelliği ise karaciğerde kan şekerine dönüştürülüp, vücudun normal kan şeker glikozunu düzenlemeye yardımcı olduğudur.